Hur många hörn har en tärning?

Hur många hörn har en tärning? Fakta om kuber

En vanlig sexsidig tärning, som de som ofta används i brädspel och på kasinon, har totalt 8 hörn. Trots att den bara har 6 sidor, resulterar kubens geometri i 8 distinkta punkter där tre sidor möts i räta vinklar och formar tärningens hörn.

Geometrin hos en sexsidig tärning

En standardtärning har formen av en kub. En kub är ett tredimensionellt solid objekt som begränsas av sex kvadratiska sidor eller ytor, med tre som möts vid varje hörn.

Huvudegenskaperna hos en kub är:

 • Den har 6 sidor
 • Den har 12 kanter
 • Den har 8 hörn (eller vertices)

Sidorna på en kub är alla identiska kvadrater. Kanterna bildas där två sidor möts, och hörnen är punkterna där tre sidor skär varandra i räta vinklar.

På en vanlig tärning är summan av talen på motstående sidor alltid sju. Till exempel är 1 och 6 på motsatta sidor, liksom 2 och 5, samt 3 och 4. Intilliggande sidor, som 1, 2 och 3, möts i ett hörn.

Variationer i tärningsformer

Medan den sexsidiga kuben är den vanligaste formen för en tärning, finns det många andra möjligheter som används för att generera olika sifferspann i olika spel:

 • 4-sidiga tärningar (tetraeder)
 • 8-sidiga tärningar (oktaeder)
 • 10-sidiga tärningar (pentagonal trapezoeder)
 • 12-sidiga tärningar (dodekaeder)
 • 20-sidiga tärningar (ikosaeder)

Intressant nog, medan en kub har 8 hörn, har en oktaeder (8-sidig tärning) bara 6 hörn. Detta beror på att en oktaeder bildas genom att fästa två kvadratiska pyramider bas-mot-bas, vilket resulterar i 8 triangulära sidor som möts i 6 punkter.

Antalet hörn på de andra vanliga tärningsformerna är:

 • Tetraeder (T4): 4 hörn
 • Dodekaeder (T12): 20 hörn
 • Ikosaeder (T20): 12 hörn

Den 10-sidiga pentagonala trapezoedern är lite annorlunda, med 2 skarpa hörn där 5 sidor möts, och 10 trubbigare hörn där 3 sidor möts.

Tillverkningsprecision och slumpmässighet

För att en tärning ska vara rättvis och opartisk är det viktigt att den tillverkas med precision så att alla sidor har lika stor sannolikhet att rullas. Hörnen spelar en viktig roll här.

Tärningar med rundade eller ojämna hörn kan rulla mindre slumpmässigt, eftersom formen kan påverka vilken sida tärningen är mer benägen att landa på. Skarpa, precisa kanter och hörn säkerställer att tärningen rullar och studsar jämnt.

För de flesta bordsspelsändamål påverkar dock inte mindre avrundning av hörnen vid tillverkning slumpmässigheten nämnvärt. Kasinotärningar strävar efter högre precision för att demonstrera verifierbar rättvisa, men insatserna i brädspel är vanligtvis inte höga nog för att kräva den nivån av enhetlighet.

Tärningens historia och ursprung

Tärningar har en lång och fascinerande historia som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. De äldsta kända tärningarna, tillverkade av djurben, har hittats i delar av Pakistan och Iran och dateras till omkring 3000 år före Kristus.

Tärningsspel var populärt bland antikens romare och det finns även tecken på att tärningar manipulerades redan då. Enligt Suetonius biografi ska Julius Caesar ha sagt ”alea iacta est” (tärningen är kastad) när han skickade sin armé för att erövra makten i Rom – ett uttryck som betyder att det inte finns någon återvändo.

Genom historien har tärningar använts för en mängd olika ändamål utöver spel och dobbel. I vissa kulturer ansågs de ha mystiska eller andliga egenskaper och användes för spådom och ockult verksamhet. Tärningar har även spelat en roll inom matematik och sannolikhetslära, med studier av tärningskast som bidragit till utvecklingen av statistik och slumptalsteori.

Idag är tärningar främst förknippade med brädspel, rollspel och kasinospel som craps. De tillverkas i en mängd olika material, inklusive plast, metall, trä och till och med ädelstenar för lyxvarianter. Oavsett utförande förblir dock den grundläggande formen densamma – en perfekt kub med 8 hörn.

Tärningens roll i spel och sannolikhet

Förutom att vara ett populärt verktyg för att generera slumpmässiga resultat i spel, har tärningar också en viktig roll inom sannolikhetslära och statistik. Sannolikheten för ett visst utfall vid ett tärningskast kan beräknas matematiskt, vilket gör tärningar till ett användbart verktyg för att illustrera och utforska sannolikhetsbegrepp.

I en standardtärning med numrering från 1 till 6 har varje sida en sannolikhet på 1/6 att rullas vid ett enskilt kast. Sannolikheten för specifika summor när flera tärningar kastas samtidigt kan beräknas med hjälp av sannolikhetsteori och kombinatorik.

Förståelsen av sannolikhet och slump som kan utforskas med tärningar har tillämpningar långt utanför spelvärlden. Dessa koncept är grundläggande inom områden som försäkring, finansiell analys, vetenskapliga experiment och till och med AI-utveckling.

Så nästa gång du plockar upp en tärning för ett parti Yatzy eller Monopol, ta ett ögonblick att uppskatta den enkla men eleganta designen. De 8 hörnen på den oansenliga kuben representerar inte bara timmar av underhållning, utan också århundraden av historia, kultur och vetenskaplig insikt. Vem kunde ana att något så litet kunde betyda så mycket?