Hur spelar man backgammon?

Hur spelar man backgammon? Guide för nybörjare

Backgammon är ett klassiskt brädspel med rötter som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Det är ett spel som kräver både strategi och tur, vilket gör det till en utmaning för både nybörjare och erfarna spelare. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur man spelar backgammon, från grunderna till mer avancerade strategier.

Förberedelser

Innan vi börjar spela måste vi förbereda spelplanen. Backgammon spelas på ett brett med 24 rutor, uppdelade i fyra kvarter med 6 rutor vardera. Varje spelare har 15 pjäser, vanligtvis i två olika färger (svart och vit). Pjäserna placeras ut på brädet enligt följande:

  • De vita pjäserna placeras på de 12 rutorna närmast spelaren (hemmaplan).
  • De svarta pjäserna placeras på de 12 rutorna längst bort från spelaren (motståndaren).

Dessutom behöver vi två vanliga tärningar och en dubbleringstärning.

Spelets gång

Målet med backgammon är att flytta alla sina pjäser runt brädet och sedan plocka ut dem från spelet innan motståndaren gör det. Varje omgång börjar med att båda spelarna kastar en tärning. Den spelare som får högst börjar och får flytta sina pjäser enligt summan av de två tärningarna.

Pjäserna flyttas moturs runt brädet, från motståndaren mot den egna hemmaplanen. Man måste alltid flytta det högsta tärningsvärdet först, och om det inte är möjligt får man bara flytta det lägre värdet. Om ingen flytt är möjlig får man inte flytta alls den omgången.

Strategier

Det finns flera olika strategier man kan använda sig av i backgammon. Här är några av de vanligaste:

Blitzen

Blitzen innebär att man försöker slå ut så många av motståndaren pjäser som möjligt genom att flytta till rutor där de står ensamma. De utslagna pjäserna hamnar på ”baren” (mellanrutan) och måste sedan flyttas in på brädet igen innan de kan fortsätta röra sig.

Primningen

Primning är en strategi där man försöker bygga en obruten rad av pjäser, en så kallad ”prim”. En prim blockerar motståndaren från att komma förbi med sina pjäser. Ju längre prim desto bättre.

Ankringen

Ankring innebär att man lämnar kvar en eller två pjäser på motståndaren hemmaplan. Detta ger en säker landningsplats om någon av ens pjäser blir utslagen, samt en möjlighet att slå ut motståndaren pjäser när de närmar sig hemmaplan.

Backgammon

Backgammon är en mer avancerad strategi där man försöker etablera en stark position på motståndaren hemmaplan. Från denna position kan man både blockera motståndaren och slå ut deras pjäser när de försöker ta sig hem.

Dubblingen

En viktig del av backgammon är möjligheten att dubbla insatsen under spelets gång. Detta görs med hjälp av dubbleringstärningen. Om en spelare anser sig ha en klar fördel kan de erbjuda motståndaren att dubbla insatsen. Motståndaren kan då välja att acceptera dubblingen eller avstå från spelet.

Poängräkning

I en vanlig omgång backgammon får vinnaren 1 poäng. Om vinnaren lyckades plocka ut alla sina pjäser innan motståndaren hann plocka ut en enda, räknas det som en ”gammon” och ger 2 poäng. Om motståndaren dessutom hade kvar pjäser kvar på vinnarens hemmaplan när denne vann, räknas det som en ”backgammon” och ger 3 poäng.

Vid dubblade insatser multipliceras poängen med dubbleringsindex. En vanlig matchserie kan vara bäst av 5, 7, 9 eller 11 poäng.

Backgammon är ett spel som kräver både skicklighet och tur. Det tar tid att bemästra, men är otroligt tillfredsställande när man väl börjar vinna. Förhoppningsvis har den här artikeln gett dig en bra grund att stå på för att börja utforska den fascinerande världen av backgammon.