EveryMatrix

EveryMatrix utser ny högste kommersiell chef

(Pressmedeleande) EveryMatrix har nöjet att meddela att Nicolas Fleiderman är ny kommersiell chef på företaget. Som en del av sitt uppdrag kommer Nicolas vara ansvarig för EveryMatrix affärsmässiga strategi, främja kundtillväxt, starta nya affärsprojekt, leda redovisning, försäljning och marknadsföringsgruppen. Nicolas tar med sig över femton års erfarenhet av spelmarknaden. Han har varit en del av [...]

2017-03-10T14:40:59+00:00 Tags: |0 Comments